OBSŁUGA DOFINANSOWAŃ PFRON
SZKOLENIA
DORADZTWO I AUDYTY
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kim jestem

Specjalizuję się w dwóch obszarach: wsparciu firm i instutucji w zatrudnianiu pracowników z niepełnosprawnością oraz wdrażaniu dostępnych usług w instutucjach publicznych i niepublicznych.

Co dokładnie robię?

DOSTĘPNOŚĆ

Prowadzę szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wiedzy o potrzebach i barierach w dostępnie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością, szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością, doradzam w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami - dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową.

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Kompleksowo wspieram firmy w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnościami.

Projektuję autorskie programy wprowadzenia procesu zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla firm. Pomagam firmom skutecznie obniżać wpłaty do PFRON (tzw. optymalizacja kosztów PFRON) poprzez innowacyjne programy projektowane indywidualnie dla każdej firmy.

Prowadzę szkolenia dotyczące nabywania umiejętności pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności (obsługa SODiR), pozyskiwania środków z PFRON do przystosowania lub wyposażenia miejsca pracy pracownika niepełnosprawnego.

Dzielę się wiedzą i umiejętnościami w zakresie rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością, aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi.

Lubię mówić, że „oswajam niepełnosprawność" w środowisku pracy m.in. poprzez szkolenia z komunikacji i współpracy z pracownikami niepełnosprawnymi dla kadry zarządzającej i pracowników firmy.

Prowadzę indywidualne doradztwo w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz szkolenia z obsługi niepełnosprawnego klienta.

Występuję na konferencjach tematycznie związanych z HR i CSR, piszę artykuły z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Jestem przekonana, że w każdej firmie jest miejsce na zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością, ponieważ to grupa bardzo różnorodna ze względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności oraz umiejętności i kwalifikacje. Dla firmy takie zatrudnienie to potrójna wartość – kształtowanie wrażliwości społecznej, pozyskanie kompetentnych pracowników oraz korzyść finansowa (optymalizacja kosztów PFRON)

Współpracuję jako ekspert niezależny z wieloma firmami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Zapraszam do współpracy.