OBSŁUGA DOFINANSOWAŃ PFRON
SZKOLENIA
DORADZTWO I AUDYTY
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obsługa klienta z niepełnosprawnością

Rekomendacja szkoleń:

Niepełnosprawność Klienta, który zwraca się z jakąś potrzebą do naszej firmy lub instytucji czasem budzi zakłopotanie pracownika obsługi, wynikające z chęci pomocy ale braku wiedzy jak jej udzielić, jak traktować osobę niepełnosprawną, jak rozmawiać by nie urazić lub nie narzucać się z pomocą. Brak doświadczenia lub umiejętności odpowiedzi i reakcji na potrzeby niepełnosprawnego Klienta nie może być przyczyną nieprawidłowej obsługi. Osoba, która posiada jakiś rodzaj niepełnosprawności to KLIENT, który dla firmy również jest konsumentem jej usług lub produktów.

Szkolenie obejmuje zasady savoir-vivre w kontakcie z osobami posiadających różnego typu niepełnosprawność, kierowane dla wszystkich pracowników, którzy budują relacje z Klientem, którzy podczas obsługi odpowiadają na ich potrzeby. Szkolenie pozwala na zwiększenie jakości i standardu usługi.

Cel główny:

Celem szkolenia jest zwiększenie jakości obsługi Klienta poprzez uwrażliwienie na indywidualne potrzeby wynikające z rodzaju niepełnosprawności oraz rozwój umiejętności komunikacji, reagowania w różnych sytuacjach w kontakcie z Klientem z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

  • Uświadomienie różnic w obsłudze klienta wynikających z jego niepełnosprawności.
  • Przełamanie obaw oraz mentalnych trudności w bezpośrednim kontakcie z osobą niepełnosprawną
  • Umiejętność zdobycia zaufania klienta, które przełoży się na standard obsługi osoby niepełnosprawnej
  • Kreowanie prawidłowej postawy pracownika wobec klienta z niepełnosprawnością
  • Poznanie różnych rodzajów niepełnosprawności oraz potrzeb Klienta z nich wynikających
  • Metody i sposoby nawiązywania kontaktu i obsługi klientów z różnymi rodzajami niepełnosprawności
  • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych w procesie obsługi klienta z niepełnosprawnością
  • Umiejętność prawidłowego i bezpiecznego udzielenia pomocy klientowi niepełnosprawnemu
Adresaci szkolenia:
Pracownicy stanowisk obsługi Klienta pracujący w urzędach, bankach, hotelach, biurach turystycznych, punktach gastonomicznych, sklepach (sprzedawcy), środkach transportu (kierowcy) oraz wszyskie osoby, którzy w swojej pracy mają kontakt z Klientem

Program szkolenia:

1. Kim jest osoba z niepełnosprawnością?

2. Rodzaje niepełnosprawności

2. Poszerzenie wiedzy o trudnościach, jakich mogą doświadczać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności - symulacje, ćwiczenia podczas których uczestnicy będą poznawać odbieranie rzeczywistości z perspektywy osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności

3. Bariery w obsłudze Klienta z niepełnosprawnością - niwelowanie własnych błędnych stereotypów postrzegania tej grupy osób.

4. Oczekiwania Klienta z niepełnosprawnością

5. Prawidłowe wchodzenie w relacje z tą grupą klientów, nie generujące niepotrzebnych nieporozumień.

6. Komunikacja i Savoir - vivre wobec osób z niepełnosprawnością:

a) jak prawidłowo komunikować się z osobą z niepełnosprawnością:

ruchową,

wzrokową,

słuchową,

psychiczną,

b) sztuka właściwej postawy i zachowania wobec osób z różną dysfunkcją

c) asertywność w kontakcie z Klientem

6. Jak pomóc w razie potrzeby Klientowi z niepełnosprawnością?

Forma szkolenia:

Program szkolenia jest zaplanowany tak, aby dostarczyć uczestniczkom podstawowej wiedzy dotyczącej budowania kontaktu i efektywnej komunikacji z Klientem z niepełnosprawnością.

W pracy zostaną wykorzystane symulacje, case study, filmy, prezentacja trenerska, omówienie scenek itp. Wszystkie metody mają charakter warsztatowy.

Czas szkolenia:

5 godzin (1h/60min)

Program szkolenia jest czasowany dla grupy maksymalnie 12-14 osobowej.

Koszt szkolenia:

300 złotych brutto/osoba - W PRZYPADKU SZKOLEŃ OTWARTYCH

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA FIRM - koszt ustalany indywidualnie

Cena obejmuje:

• przeprowadzenie 5 godzinnego szkolenia

• materiały dla uczestników szkolenia

• wsparcie merytoryczne uczestników szkoleń po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu via

e-mail)

 

Aby poznać szczegóły - zapraszam do kontaktu!