OBSŁUGA DOFINANSOWAŃ PFRON
SZKOLENIA
DORADZTWO I AUDYTY
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obsługa SODiR - dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON

Zatrudnienie pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności to dla firmy również korzyść finansowa - można pozyskać dofinansowanie do wynagrodzenia w kwocie do 2400 zł netto. 

Każda firma takie dofinansowanie może otrzymać.

 

Potrzebna jest do tego tylko wiedza i umiejętności obsługi Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji PRFON.

 Korzyści z udziału w szkoleniu:

• zdobycie i rozszerzenie wiedzy uczestnika szkolenia o dofinansowaniach z PFRON i zasadach pozyskiwania i rozliczania refundacji kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

• nabycie umiejętności identyfikacji osób niepełnosprawnych jako pracowników - rodzaje niepełnosprawności oraz orzeczenia o niepełnosprawności

• nabycie umiejętności weryfikacji dokumentów potwierdzających niepełnosprawność pracownika,

• nabycie umiejętności i wiedzy w zakresie wypełniania dokumentów WND, INFDP, INFOPP

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Przepisy regulujące zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych:

- Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (omówienie najważniejszych zmian i ich perspektywy)

- Kodeks Pracy

2. Wprowadzenie do zagadnień związanych z tematyką PFRON.

3. Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności – zasady przyznawania stopni niepełnosprawności.

4. Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń.

5. Analiza dokumentów potwierdzających niepełnosprawność - weryfikacja dokumentów

6. Najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność.

7. Zasady korzystania z środków PFRON związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

a) dofinansowania do wynagrodzeń:

- co to jest System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR)

- jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z SODiR

- komu przysługuje dofinansowanie z SODiR - rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie (przedsiębiorstwa do i powyżej 25 etatów)

- warunki otrzymania dofinansowań - definicja wskaźnika 6% i naliczanie wpłat na PFRON oraz karnych odsetek.

- na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR, rodzaje niepełnosprawności, orzecznictwo o niepełnosprawności

- najczęściej popełniane błędy przy klasyfikacji osób niepełnosprawnych, identyfikacji orzeczeń oraz weryfikacji pozostałej dokumentacji potwierdzającej niepełnosprawność

- wysokość dofinansowania SODiR

- zmiany w SODiR obowiązujące od 01.01.2015

8. Przygotowanie firmy do rejestracji w PFRON – główne zasady i dokumenty oraz omówienie procedury rejestracji

9. Co to jest efekt zachęty?

10. Przygotowanie wniosków niezbędnych do uzyskania dofinansowania SODiR 

formularz WN-D

- zasady prawidłowego wypełniania dokumentów WND - druki po zmianach w 2015r.

- zasady dotyczących wyliczania średniego zatrudnia za okres sprawozdawczy

- ćwiczenia praktyczne na wybranych case study

 formularz INF-DP

-zasady prawidłowego wypełniania dokumentów INFDP- druki po zmianach w 2015r.

- zasady naliczania kosztów płacy

- ćwiczenia praktyczne na wybranych case study

formularz INF-O-PP

- zasady prawidłowego wypełniania załącznika dotyczącego informacji o uzyskanej pomocy publicznej

- ćwiczenia praktyczne na wybranych case study

11. Najczęściej popełniane błędy. Praktyka współpracy z PFRON.

 

Forma szkolenia

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczno-warsztatowy. W ramach zajęć zostanie przeprowadzonych szereg ćwiczeń i analiz, dzięki którym uczestnicy nabędą odpowiednią wiedzę do funkcjonowania w ramach rozliczeń z PFRON i samodzielnego wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością.

 

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Koszt szkolenia: 450zł brutto/osoba

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA FIRM - koszt ustalany indywidualnie

 

W cenie:

• prowadzenie szkolenia przez doświadczonych trenerów-praktyków

• materiały szkoleniowe w atrakcyjnej formie

• imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu

• opieka trenera po ukończonym szkoleniu – możliwość konsultacji zdalnych (e-mail, telefon) w zakresie programu szkolenia oraz pomoc przy składaniu wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń

• zapewniony serwis kawowy i przekąski

 

Zapraszam do kontaktu!