OBSŁUGA DOFINANSOWAŃ PFRON
SZKOLENIA
DORADZTWO I AUDYTY
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skuteczna rekrutacja pracowników z niepełnosprawnością

Rekomendacja szkoleń:

Proces rekrutacji kandydatów z niepełnosprawnością budzi czasami wiele obaw i wątpliwości, które wynikają często z braku informacji o możliwościach zatrudnienia i wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, małych umiejętności budowania relacji i kontaktu z kandydatem z niepełnosprawnością spowodowanych niejednokrotnie też z braku doświadczeń, zarówno zawodowych i osobistych, w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością.

Zapraszam pracowników działów HR, działów Kadr, specjalistów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, pośredników pracy, przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub chcą zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Szkolenie ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • gdzie poszukiwać kandydatów z niepełnosprawnością?
  • jak skutecznie rekrutować kandydatów z niepełnosprawnością?
  • jakie są najważniejsze przepisy prawne dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością?
  • z jakimi rodzajami niepełnosprawności mogę zatrudnić pracownika?
  • na jakim stanowisku mogę zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością?
  • jak rozmawiać o niepełnosprawności kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej?
  • czego się wystrzegać w rozmowie z kandydatem by nie dyskryminować?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Klasyfikacja formalna - orzeczenia o niepełnosprawności

- rodzaje i stopnie niepełnosprawności,

- rodzaje orzeczeń o niepełnosprawności, kody i aktualna interpretacja zapisów

2. Przepisy regulujące zatrudnienie pracownika z niepełnosprawnością

3. Jak przygotować proces rekrutacji pod kątem kandydatów z niepełnosprawnością?

4. Metody rekrutacji i selekcji pracowników z niepełnosprawnością

5. Ocena możliwości psychofizycznych kandydatów z niepełnosprawnością w celu ich optymalnego zatrudnienia

6. Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną – w jaki sposób rozmawiać o niepełnosprawności kandydata i potrzebach związanych ze stanowiskiem pracy – praktyczne wskazówki, symulacje, case study

7. Sytuacje trudne podczas rekrutacji kandydatów z niepełnosprawnością - jakich sytuacji podczas rekrutacji należy się wystrzegać?

8. Savoir-vivre w kontakcie z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

• wzrost kompetencji w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów z niepełnosprawnością

• zniwelowanie obaw związanych z zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością

• wykorzystanie nowoczesnych metod rekrutacji dla osób niepełnosprawnych

• wzrost efektywności prowadzonych procesów rekrutacyjnych

Czas szkolenia:

5 godzin (1h/60min)

Program szkolenia jest czasowany dla grupy maksymalnie 12-14 osobowej.

Koszt szkolenia:

350 złotych brutto/osoba - W PRZYPADKU SZKOLEŃ OTWARTYCH

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA FIRM - koszt ustalany indywidualnie

Cena obejmuje:

• przeprowadzenie 5 godzinnego szkolenia

• materiały dla uczestników szkolenia

• wsparcie merytoryczne uczestników szkoleń po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu via e-mail w celu np. przedyskutowania propozycji rozwiązania trudności we współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym)

Aby poznać szczegóły - zapraszam do kontaktu!