OBSŁUGA DOFINANSOWAŃ PFRON
SZKOLENIA
DORADZTWO I AUDYTY
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zarządzanie zespołem różnorodnym

Rekomendacja szkoleń:

Wprowadzenie osób z niepełnosprawnością do zespołów w firmie wiąże się często z wątpliwościami liderów zarządzających zespołami oraz współpracowników. Wątpliwości te mogą dotyczyć sposobu traktowania niepełnosprawnego pracownika, komunikacji z nim oraz integracji z zespołem. Wynika to często z nieznajomości osób niepełnosprawnych, braku doświadczeń w zarządzaniu zespołem z osobami niepełnosprawnymi, z różnych stereotypów społecznych dotyczących osób z dysfunkcjami.

Celem proponowanego szkolenia jest przygotowanie uczestników do tworzenia efektywnych, dobrze komunikujących się zespołów, w atmosferze równego traktowania i wzajemnej akceptacji, których członkami będą również osoby z niepełnosprawnością.

Cel główny:

Poznanie najważniejszych zagadnień istotnych z poziomu kadry zarządzającej pracą zespołów z pracownikami niepełnosprawnymi i rozwój umiejętności budowania efektywnie pracującego zespołu

Cele szczegółowe:

• Pobudzenie otwartości i spontaniczności uczestników w kontakcie z cudzą odmiennością, akceptacja różnorodności

• Uświadomienie jak działają mechanizmy stereotypizacji i wykluczenia z poziomu osoby zatrudniającej i zarządzającej pracą osób z niepełnosprawnością

• Nabycie wiedzy na temat rodzajów niepełnosprawności z poziomu możliwości wykonywania pracy na danym stanowisku, funkcjonowania w pracy osoby niepełnosprawnej

• Rozwój umiejętności zarządzania zespołem różnorodnym, budowania efektowności współpracy pracowników sprawnych i niepełnosprawnych

• Poznanie sposobów rozwiązywania specyficznych problemów w kontaktach z pracownikami niepełnosprawnymi

Forma szkolenia:

Program szkolenia jest zaplanowany tak, aby dostarczyć uczestniczkom podstawowej wiedzy dotyczącej budowania współpracy i efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. W pracy zostaną wykorzystane symulacje, case study, filmy, prezentacja trenerska, omówienie scenek itp. Wszystkie metody mają charakter warsztatowy.

Czas szkolenia:

5 godzin (1h/60min)

Program szkolenia jest czasowany dla grupy maksymalnie 12-14 osobowej.

Koszt szkolenia:

350 złotych brutto/osoba - W PRZYPADKU SZKOLEŃ OTWARTYCH
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE DLA FIRM - koszt ustalany indywidualnie

Cena obejmuje:

• przeprowadzenie 5 godzinnego szkolenia

• materiały dla uczestników szkolenia

• opracowanie ewaluacji i raportu po szkoleniu

• wsparcie merytoryczne uczestników szkoleń po zakończonym szkoleniu (możliwość kontaktu via

e-mail w celu np. przedyskutowania propozycji rozwiązania trudności we współpracy z pracownikiem niepełnosprawnym)

Aby poznać szczegóły - zapraszam do kontaktu!